ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

vii-viii კლასი

✅საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
✅კლასი: მე-7; მე-8
✅მასწავლებელი: ნატო გვენეტაძე
✅დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა ღია გაკვეთილი ქართულ ენაში, მათ პრეზენტაცია წარადგინეს დედაენის დღესთან დაკავშირებით და ისაუბრეს გამოჩენილი ქართველი მწერლების ბიოგრაფიებზე. გაკვეთილის მიზანი იყო, ბავშვები გაცნობოდნენ ქართული ენის ისტორიას, მის წარმოშვებასა და განვითარებას, ამავდროულად განეხილათ განვლილ მასალაში შესწავლილი მწერლები.📖

PSX-20220415-110952

X კლასი

PSX-20220304-121941
✅საგანი:გეოგრაფია
✅კლასი:X
✅მასწავლებელი :ნინო ფაჩუაშვილ
✅თემა:დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფო
✅ბავშვებმა განსაზღვრეს გაერთიანებული სამეფოს გეოგრაფიული მდებარეობა და ბუნება.სამეფოს ისტორიული პროვინციები. იმსჯელეს გაერთიანებული სამეფოს ენერგეტიკული რესურსების მრავალფეროვნებაზე, მათი მოსახლეობის რაოდენობაზე, სიმჭიდროვეზე, ახალი თემის ირგვლივ მასწავლებელთან ერთად კითხვა-პასუხის რეჟიმში მოხდა გაერთიანებული სამეფოს ეკონომიკური მდგომარეობის განსაზღვრა. მისი როლი მსოფლიოს კაპიტალის დაგროვებაში.ლონდონის, როგორც უდიდესი რესურსების მქონე ქალაქზე , მის ტურისტულ პოტენციალზე .

3 მარტი

PSX-20220304-120811
დედის დღე განსაკუთრებულია. მშვიდობა, ჯანმრთელობა, შვილების, დედების, მთელი სამყაროს ბედნიერება გვინდა გისურვოთ.ყველა დედას ვულოცავთ 3 მარტს, დედების დღეს ❤️❤️❤️

VII კლასი

PSX-20220215-135059

✅კლასი VII ,
✅საგანი გეოგრაფია ,
✅მასწავლებელი : ნინო ფაჩუაშვილი , ✅გაკვეთილის თემა:ბუნება საფრთხეშია , მოსწავლეებმა ისაუბრეს კლიმატურ პირობებზე , კლიმატურ ცვლილებებზე , ენერგიულ წონასწორობაზე და ადამიანის საქმიანობის გააქტიურებაზე ატმოსფეროში . შეასრულეს პრაქტიკული სამუშაო:სათბური აირების ზემოქმედება დედამიწის ტემპერატურაზე , კლიმატური სისტემას გადაწყობაზე. ბუნების რაციონალურ და არარაციონალურ გამოყენებაზე . გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ჩართულ მსოფლიოს ქვეყნების ჩართულობაზე და პასუხისმგებლობის გადანაწილებაზე

X კლასი

PSX-20220215-134507

✅კლასი : X
✅საგანი: გეოგრაფია
✅მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი , ✅გაკვეთილის თემა : გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა , მოსწავლეებმა : თეკლა ხუჯაძემ , ლიზი კაპატაძემ, ნინი გუმბერიძემ, თორნიკე ლაღაძემ და მათე კაპატაძემ გამოავლინეს საკითხის ღრმა ცოდნა , ისაუბრეს თავისუფლად გერმანიის მდებარეობის შესახებ , მეზობელი ქვეყნების, ზღვებისა და შემოსაზღვრულობის მახასიათებლებზე, ფართობზე , რელიეფზე . დაახასიათეს მოსახლეობის მხრივ, სიმჭიდროვე, მკვიდრი და უცხოელი მაცხოვრებლების , მთავარი ცენტრების , სახელმწიფო ენის გავრცელების არეალზე . დაასახელეხ უდიდესი მდინარე, ტბა, უმაღლესი მწვერვალი. კითხვა-პასუხის მეთოდით ამომწურავი იყო მოსწავლეთა პასუხები .აიხსნა ახალი თემატიკა -გერმანიის სახელმწიფო წყობილება , მმართველობა, საპარლამენტო-საკანონმდებლო სისტემა, ბუნდესტანგი, მიწების დაყოფის , კანონმდებლობის პრინციპებზე. გერმანიის ეკონომიკური მდებარეობის , მშპ მოცულობაზე, მრეწველობის დარგებზე , მანქანათმშენებლობის, ელექტროტექნიკის, ქიმიური წარმოების, სამეურნეო წარმოების შესახებ

ისტორია

PSX-20220201-123320

✅კლასი: IX
✅საგანი: ისტორია
✅მასწავლებელი: ქ.ლომიძე
✅გაკვეთილის თემა: როგორ გაჩნდა XIX საუკუნეში ახალი გერმანია და ახალი იტალია? მოსწავლეებმა ისაუბრეს ნაპოლეონის დაპყრობითი ომების შედეგებზე , ვენის კონგრრსზე , გერმანიის გაერთიანების მიზეზებზე , ,,ფრანკფურტის პარლამენტზე“ , კონსტიტუციური მონარქიის პრინციპებზე ოტო ფონ ბისმარკის პიროვნებაზე და მის მიერ გამართულ სტრატეგიებზე. გერმანიის ახალი იმპერიის შექმნაზე. ბისმარკის ხელმძღვანელობით გერმანია როგორ იქცა ევროპის უდიდეს ინდუსტრიულ ქვეყნად. მოსწავლეების უმრავლესობამ გამოავლინა საკითხის ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა . ახალი თემატიკა აიხსნა კითხვა-პასუხის მეთოდით, წინარე მკვიდრ წარმოდგენებზე დაყრდნობით და მასწავლებელმა განაზოგადა საკითხი-- როგორ დაიბადა იტალია?.

ინგლისური

PSX-20220128-135007

✅კლასი: IX
✅საგანი: ინგლისური
✅მასწავლებელი: ესმა გოგისვანიძე ✅თემა: ,,Are you afraid of dogs?" მოსწავლეების უმრავლესობას შეუძლია ტექსტის თანმიმდევრობით თხრობა . შეუძლიათ ლექსიკური ერთეულების გამოყენება. კითხვა-პასუხების მეთოდით გაარჩიეს დავალებები. უმრავლესობამ შეძლო მიცემული ფრაზებით დიალოგების სწორად შევსება . მოისმინეს დიალოგი, გაარჩიეს მოცემული ფრაზების მართებულება .

ისტორია

PSX-20220127-154254
✅ისტორიის მასწავლებელმა, ქეთევან ლომიძემ მე-9 კლასში ჩაატარა ღია გაკვეთილი ( კომპლექსური დავალება) თემაზე: ,, რატომ ვმონაწილეობ არჩევნებში"?
✅ბავშვებმა მოირგეს პოლიტიკური პარტიის ლიდერის როლი. წარმოიდგინეს რომ, წინასაარცევნო პერიოდია და მიიღეს მოწვევა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებულ ფორუმზე, რომელიც ეძღვნება სამართლიან არჩევნებს და საკითხს გენდერული თანასწორობის დაცვაზე არჩევნებში. შეხვედრაზე ასევე იყვნენ ოპონენტები და მასმედიის წარმომადგენლები. პარტიის ლიდერებს მიეცათ შანსი, დამაჯერებელი არგუმენტებით წარმოეჩინათ საკუთარი პერსონა და პოლიტიკური პარტია. ამისთვის კი მოამზადეს საჯარო სიტყვა.
ბავშვები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დავალების შესრულებაში, მათი საჯარო სიტყვა იყო არგუმენტირებული და დამაჯერებელი.

საგანი გეოგრაფია


PSX-20220127-114959
✅კლასი: IX
✅საგანი: გეოგრაფია
✅ მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: აღმოსავლეთი კავკასიონი. მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს რა მნიშვნელობა აქვს კავკასიონს საქართველოსთვის, როგორია მისი მდებარეობის არეალი, რომელია კავკასიონის მოსაზღვრე ტერიტორიები. შეასრულეს დავალებები: რომელი ქედები შედის კავკასიონის შემადგენლობაში, რომელი მწვერვალები მდებარეობს კავკასიონზე, რომელი ქედები მიეკუთვნება აღმოსავლეთ, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ფერდობებს, რომელი მდინარეები იღებს სათავეს კავკასიონის ქედების კალთებიდან , რით ხასიათდება მდინარეები და რატომ ? რუკაზე აღნიშნეს კავკასიონის ქედები , მწვერვალები, გეოგრაფიული პროვინციები. აქტიურად ჩაერთვნენ ახალი თემის ,,ელდარის დაბლობის " ახსნაში, ისაუბრეს მდებარეობის, წარმოშობის, მოსაზღვრე მხარეების, ბუნებრივი მახასიათებლების, კლიმატური პირობების შესახებ. ისაუბრეს აკუმულაციური პროცესების, ელდარის ველის ფლორისა და ფაუნის შესახებ.

საგანი გეოგრაფია


PSX-20220127-114959
✅კლასი: IX
✅საგანი: გეოგრაფია
✅ მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: აღმოსავლეთი კავკასიონი. მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს რა მნიშვნელობა აქვს კავკასიონს საქართველოსთვის, როგორია მისი მდებარეობის არეალი, რომელია კავკასიონის მოსაზღვრე ტერიტორიები. შეასრულეს დავალებები: რომელი ქედები შედის კავკასიონის შემადგენლობაში, რომელი მწვერვალები მდებარეობს კავკასიონზე, რომელი ქედები მიეკუთვნება აღმოსავლეთ, სამხრეთ და ჩრდილოეთ ფერდობებს, რომელი მდინარეები იღებს სათავეს კავკასიონის ქედების კალთებიდან , რით ხასიათდება მდინარეები და რატომ ? რუკაზე აღნიშნეს კავკასიონის ქედები , მწვერვალები, გეოგრაფიული პროვინციები. აქტიურად ჩაერთვნენ ახალი თემის ,,ელდარის დაბლობის " ახსნაში, ისაუბრეს მდებარეობის, წარმოშობის, მოსაზღვრე მხარეების, ბუნებრივი მახასიათებლების, კლიმატური პირობების შესახებ. ისაუბრეს აკუმულაციური პროცესების, ელდარის ველის ფლორისა და ფაუნის შესახებ.

. dle .