ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

გაკვეთილი ქიმიაში

✅ IX კლასში ჩატარდა გაკვეთილი ქიმიაში თემაზე :,,წყალბადი და ენერგეტიკა"
✅მოსწავლეებმა საინტერესოდ წარმოადგინეს პრეზენტაციები და ისაუბრეს წყალბადური ენერგეტიკის დადებით და უარყოფით მხარეებზე,წყალბადის სახეებზე, გამოყენების არეალზე, საშიშროებებზე და ა.შ.
✅გაეცვნენ ,,პოლიმერებს", მათ შემადგენლობას ,მნიშვნელობებს ,დანიშნულებებს, გაიმართა მინიდისკუსია პოლიმერების გამოყენების სიხშირესა და არეალზე საყოფაცხოვრებო პირობებში. თემა იყო საინტერესო მოსწავლეთათვის. გაკვეთილზე შექმნილია მოსწავლეთათვის სააზროვნო, საპრეზენტაციო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშემწყობი, მამოტივირებელი გარემო.
✅ მასწავლებელი: ხათუნა ქუქალია

გაკვეთილი ქიმიაში

სამოსი ისლამში

🔴19 მარტს Vlll კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების გაკვეთილი ისტორიაში
✅გაკვეთილის თემა:,,სამოსი ისლამში"
✅მასწავლებელი : ქეთევან ლომიძე
🔴მოსწავლეები დაყოფილი იყვნენ 3 ჯგუფად:
✅I ჯგუფის თემა: ,,შუა საუკუნეების სამოსი" წოდებრივი წარმომადგენლების განმასხვავებელი ნიშნებით ,,, თემაზე მუშაობდნენ : მარი ჭოხონელიძე,მარი ჟორჟოლაძე , ნიკოლოზ გურგუჩიანი,საბა ბურჯალიანი,
✅Il ჯგუფი:თემა ,,სამოსი ისლამში“ მუშაობდნენ ნატა ხურციძე, ანანო ურეკაძე, გივი ხურციძე,ანა ამბროლაძე
✅Ill ჯგუფი ,,სამოსი და თავისუფლება“ თანამედროვეობისმაგალითზე,მუშაობდნენ :ნინი გუმბერიძე, მარიამ ცერცვაძე, მარიამ ბოჭორიშვილი, ანრი გოგლიჩიძე , ლილე ცნობილაძე
სამოსი ისლამში

Covid 19

🔴თემა Covid 19
Vlll კლასის მოსწავლეებმა მოამზადეს საინტერესო პრეზენტაციები Covid 19-ის შესახებ,,მოიძიეს ინფორმაციები, სტატისტიკური ცნობები და მოსწავლეებსა და პედაგოგებს გააცნეს პრევენციული ღონისძიებების შესახებ თავიანთი შეხედულებები,
მოსწავლეებმა შეძლეს“სკოლის აუდიტორიისათვის წარმოედინათ ვირუსის მახასიათებლები, პრევენციული ღონისძიებები, უსაფრთხოების დაცვის წესები,სტატისტიკური მონაცემები
კედლის გაზეთის გაფორმებაზე მუშაობდნენ:ა.ველიაშვილი, ნ,ხურციძე, ა.ამბროლაძე, ნ,გურგუჩიანი, მ,ჭოხონელიძე, მ.ჟორჟოლაძე და სხვები,,პრეზენტაცია მოამზადეს ა.ურეკაძემ, მ.ცერცვაძემ,ს.ბურჯალიანმა, ლ. ცნობილაძემ, და სხვ.
✅მასწავლებელი ხათუნა
✅პროექტი დაგეგმა მოსწავლემ: გივი ხურციძემ
Covid 19

2020-2021 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა


ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅საგანი: ქართული ლიტერატურა
✅კლასი: მე-7
✅მასწავლებელი: თამარ ჭელიშვილი

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅მე-11 კლასი
✅საგანი : ინგლისური
✅თემა : Present Continuous
✅მასწავლებელი: ხატია ახალაძე

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅მე-7 კლასი
✅ინგლისური ენის გაკვეთილი
✅თემა: past simple
✅მასწავლებელი: ესმა გოგისვანიძე

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅საგანი: ინგლისური ენა
✅მასწაველებელი : ხატია ახალაძე
✅მე-10 კლასი
✅გაკვეთილის თემა : Ancient Treasure

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი

✅საგანი: ინგლისური

✅თემა: Pronoun

✅ მე-11 კლასი

✅მასწავლებელი: ხატია ახალაძე

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅სკოლის Vlll კლასის მოსწავლეები აქტიურად ერთვებიან საგაკვეთილო პროცესში.🥰
✅გაკვეთილზე ჩართულობის ხარისხი კარგია .... მადლობა თითოეულ მოსწავლეს აქტიური ჩართულობისათვის.😍😍

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი

. dle .
ToP სიახლე
გამოკითხვა