ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ღია გაკვეთილი

ღია გაკვეთილი ✅დღეს მერვე კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი(კომპლექსური დავალება)გეოგრაფიაში. ✅მასწავლებელი:ნინო ფაჩუაშვილი. ✅სამიზნე ცნება:გეოგრაფიული კვლევა და ანალიზი,გეოგრაფიული მოვლენა,გეოგრაფიული პროცესი:მოსახლეობა და მეურნეობა. ✅ბავშვებმა წარმოიდგინეს,რომ მუშაობენ გამომცემლობაში მხატვარ-ილუსტრატორად და რედაქტორმა დაავალა კომიქსის შექმნა მოსწავლეებისთვისთემაზე"კოლუმბამდელი ცივივილიზაციები და კონკისტადორები".მათ შექმნეს კომიქსი და ხაზგასმით წარნოაჩინეს: კონკისტადორების როლი და გავლენა სამხრეთ ამერიკის მოსახლეობაზე.მოგზაურობის და მკვლევრების შედეგები და მნიშვნელობა კონტინენტის ათვისება/განვითარებაში ბავშვებმა გაასიტყვეს კვლევის პროცესი. კომიქსის შექმნისას გამოიყენეს მათ მიერ შექმნილი ნახატები და წარმოაჩინეს რა ეტაპები გაიარეს დავალების მომზადების დროს,მადლობა მათ საინტერესო გაკვეთილისთვის.

საგანი ქართული და ისტორია

✅კლასი: მე-8, მე-10
✅საგანი: ქართული და ისტორი
✅მასწავლებები: თ. ჭელიშვილი ქ. ლომიძე
✅ჩატარდა საინტერესო კლასგარეშე გაკვეთილი თემაზე, ანა კალანდაძის ლექსი “ფეხი დამადგით…” და გელათის ტაძრის ისტორია. ბავშვებმა მოინახულეს და საინტერესო ამბები მოისმინეს გელათის მონასტრის შესახებ, დავითის საფლავთან წაიკითხეს ანა კალანდაძის ლექსი “ფეხი დამადგით” და განიხილეს მისი დაწერის ისტორიაც. დღის დასასრულს კი მოვილოცეთ გელათის თავზე მყოფი მონასტერი სადაც ვისაუბრეთ ძველი პერიოდის საქართველოს ცხოვრებასა და ქართველი ხალხის ღირებულებებზე.
საგანი ქართული და ისტორია

საგანი გეოგრაფია

✅კლასი -X ,
✅საგანი-გეოგრაფია,
✅მასწავლებელი : ნ. ფაჩუაშვილი ✅საინტერესო გაკვეთილი ჩატარდა გეოგრაფიაში თემაზე : წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრაობა. მოსწავლეებმა ისაუბრეს საერთაშორისო მოძრაობის მოღვაწეობის ძირითად პრინციპებზე. ჩამოაყალიბების მოტივებზე, კონვენციაზე.სიმბოლოდ შერჩეული ნიშნის იდეაზე.კომიტეტის ემბლემის მნიშვნელობაზე და საქართველოს ჩართულობაზე ამ პროცესში. ორგანიზაციის მიერ საქართველოს მოსახლეობისათვის გაწეულ შრომაზე. ☺️ ასახსნელი მასალის თემა : ოლიმპიური კომიტეტი. გონებრივი იერიშით გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეები მრავალფეროვან წინარე ცოდნას ფლობენ ოლიმპიადებზე, ოლიმპიურ თამაშებზე , მონაწილე სახელგანთქმულ სპორტსმენებზე , ჩატარების სეზონებზე .
მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვნენ გაკვეთილის ახსნის პროცესშიც და გამოკვეთეს რა ძირითადი კომიტეტებისგან შედგება ეს ორგანიზაცია.რა ფუნქცია აქვს ანტიდოპინგურ კომიტეტს და რას არეგულირებს ის, ასევე რას გამოხატავს ოლიმპიური კომიტეტის ემბლემა და რა დანიშნულება აქვს ოლიმპიური რგოლების ფერებს
საგანი გეოგრაფია


საგანი ბიოლოგია

✅VII კლასი
✅საგანი ბიოლოგია
✅თემა უჯრედი
✅მასწავლებელი თამარ გვასალია
✅მოსწავლეებმა შეისწავლეს უჯრედის აღმოჩენა ,აგებულება მისი როლი ,ილუსტრაციაზე ამოიცნეს თითოეული უჯრედის ორგანოიდი ,გაარჩიოს და შეადარეს ერთმანეთს მცენარეული და ცხოველური უჯრედი.შექმნეს მცენარეული და ცხოველური უჯრედის მოდელი .
გაკვეთილი მოსწავლეთათვის საინტერესო ,პოზიტიური და სახალისო იყო.
საგანი ბიოლოგია

საგანი ისტორია

✅VIII კლასი
✅ საგანი:ისტორია
✅მასწავლებელი : ქ.ლომიძე, ✅გაკვეთილის თემა: როგორ გაერთიანდა საქართველო ბაგრატ III-ის მეფობის დროს? გაკვეთილის მიზანი : რა გარემოებები განაპირობებდა სამეფო-სამთავროების სწრაფვას გაერთიანებისაკენ და რა აფერხებდა მას . ☺️ მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში , მათ ჩამოაყალიბეს IX- X საუკუნეებში ცალკეული სამეფო-სამთავროების ურთიერთობის შესახებ ინფორმაცია . იოანე მარუშისძის იდეაზე , დავით კურაპალატის როლზე, ფუნქციაზე. დავით კურაპალატის მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე. როგორ გახდა ქართლი სამეფო ცენტრი-მთავარსარდლის საგამგებლო ტერიტორია და საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო.☺️ მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს ინფორმაცია როგორ დასრულდა ბრძოლა ერთიანობისთვის და ვინ იყო გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე .საგანი ისტორია

საგანი გეოგრაფია

საგანი გეოგრაფია
✅ IX კლასი
✅საგანი : გეოგრაფია ,
✅მასწავლებელი : ნ.ფაჩუაშვილი, 😊 ✅მრავალფეროვანი და აქტივობებითდატვირთული გაკვეთილი ჩატარდა IX კლასში, გეოგრაფიაში. გაკვეთილის თემა : რიონი , მოსწავლეებმა ისაუბრეს მდინარე რიონის მახასიათებლებზე, განსაზღვრეს მდინარე რიონის როლი ქუთაისის ისტორიულ წარსულში და დღევანდელ დღეს. რა რესურსების მატარებელია , ისაუბრეს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე,ანთროპოგენურ ზემოქმედებაზე, აქტიურად ჩაერთვნენ ახალ თემატიკაშიც: სფაგნუმიანი ჭაობები -რამსარის კონვენცია . დააკავშირეს ახალი მასალა წინარე ცოდნასთან , თუ -- რა არის ჭაობი, როგორი ჭაობები არსებობს, რა ფაქტორების ზეგავლენით ყალიბდება ჭაობები , სად წარმოიქმნება ჭაობები და რას ნიშნავს ბიომრავალფეროვნება?. ისაუბრეს რამსარის კონვენციაზე-შეთანხმების გადაწყვეტაზე, გაარჩიეს ჭაობები, ჭანჭრობები, ტორფიანი ტერიტორიები, ისაუბრეს კონვენციის ხელმომწერი მხარეების ვალდებულებებზე, სპეციფიკურ მოთხოვნებზე და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ტერიტორია, რომ გახდეს რამსარის საიტი. გამოკვეთეს როლი, რომ ეს ტერიტორიები დაცული იქნას იუნესკოს ეგიდით და ეს პირველი შემთხვევა იქნება საქართველოში.

საგანი ისტორია

საგანი ისტორია
✅VII კლასი
✅საგანი ისტორია ,
✅მასწავლებელი : ქ.ლომიძე, ✅საინტერესო გაკვეთილი ჩატარდა ისტორიაში თემაზე : რატომ მოგზაურობდნენბერძნები შავ ზღვაში? მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული საგაკვეთილო პროცესში.მათ ისაუბრეს შავიზღვისპირა ბერძნული ახალშენების შესახებ, ბერძნულ კოლონიზაციებზე.ბერძნების ზეგავლენაზე კულტურულ-ცივილიზებული ფორმით კოლონიებზე , ადგილობრივი ხალხების ინტერესზე ბერძნული კულტურისადმი -გრავიურების მსგავსებაზე. 😗 მათ ისაუბრეს მითის ზოგად მახასიათებლებზე , რა არის მითი, როგორ და როდის იქმნება მითი, 2 მნიშვნელოვან მოვლენაზე მითოსურ სამყაროზე დაყრდნობით, რკინის მეტალურგიისა და ოქროს მოპოვების შესახებ . ისაუბრეს არგონავტების ვიზიტზე კოლხეთში

ჩემი ოჯახი

✅სკოლის საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის თავ-რე და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ქ-ი ქეთევან ლომიძე დაესწრო ვებინარებს თემებზე : ,,სასკოლო გარემო “ , ,,ჩემი ოჯახი“ ,,კომპლექსური დავალებების განხილვა“
✅მან თავისი შთაბეჭდილებები გაუზიარა პედაგოგებს , ისაუბრა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობაზე...
ჩემი ოჯახი

პერსონალი

✅ მოგეხსენებათ ,რომ შპს სკოლა XXI საუკუნის პედაგოგები აქტიურად არიან ჩართული 29/XI- დან მიმდინარე ტრენინგებში .
✅ჩატარდა Facebook ლაივები და ვებინარები , საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით.
✅საბუნებისმეტყველო კათედრის საგნობრივი ჯგუფის წევრები : თ. გვასალია, ხ. ქუქალია, ნ.გოგოლაძე , ნ. მანაგაძე , ი. გიორგაძე პროფესიული განვითარების მიზნით დაესწრენ ვებინარებს, სადაც განიხილეს ესგ-ის პრიორიტეტული დანერგვის მექანიზმები - თემატური მატრიცების შემუშავების ა და კომპლექსური დავალებების შექმნის პრინციპები .
✅ განხილულ იქნა შემდეგი თემები : ,ბიოლოგია ,,საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა“ , დედამიწა და გარესამყარო “ ფიზიკა- ,,თანაბარი და არათანაბარი მოძრაობა“ , ქიმია თემა :,,ნივთიერებათა მრავალფეროვნება“ , ზოგადად განიხილეს მესამე თაობის ესგ და მისი,პრაქტიკაში დანერგვის გზები ... ვებინარები და სემინარები იყო მრავალფეროვანი , ინფორმაციულად და შინაარსობრივად საინტერესო, რაც ქმნის წინაპირობას კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარების, პრობლემების გადასაჭრელი გზების ძიებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით .
პერსონალი

სკოლა XXI საუკუნე

✅ 2021 წლის გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული ერთ- ერთ გამორჩეულ დღედ დარჩება ჩვენი სკოლის 2019-2020 სასწ. წლის კურსდამთავრებულთათვის ✅დამრიგებელი ნ. გვენეტაძე
✅ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების წარჩინებით დასრულების დამადასტურებელი ოქროს მედალოსნების სერტიფიკატები და ოქროს მედლები საზეიმო ვითარებაში მიიღეს ლუკა მესხმა , გიორგი გოცირიძემ , დიმიტრი ბაბუნაშვილმა, ჯემალ პერანიძემ, ლუკა ჭელიძემ , სალომე შარვაშიძემ, ნინი შუბითიძემ, ლანა ლომთაძემ და მარიამ ჯელაძემ.
✅სკოლის ადმინისტრაცია , პედკოლექტივი დიდი სიამაყით ულოცავს მათ ღირსეულ, კუთვნილ ჯილდოს და უსურვებს წარმატებებს საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში❤️
✅მადლობა აღმზრდელ - მასწავლებლებს და თითოეული მოსწავლის მშობელს იმ დიდი ძალისხმევისა და შრომისათვის , რაც მათ ჩადეს ამ ბავშვების მორალურ-პიროვნული განვითარებისათვის.
✔️შპს სკოლა XXI საუკუნე მუდამ იამაყებს თქვენით!სკოლა XXI საუკუნე

. dle .
ToP სიახლე