ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ონლაინ გაკვეთილი აბოს წამება

✅გაკვეთილის თემა იოანე საბანისძის ,,აბოს წამება"
✅მასწავლებელი ნატო გვენეტაძე.
✅მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში ასრულებენ მითითებულ დავალებებს.

ონლაინ გაკვეთილი აბოს წამება

ონლაინ გაკვეთილი

✅მე-8 კლასი

✅თემა:Present simple and present continuous.

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი


ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅ბიოლოგია მე-9 კლასი
✅მიტოზის და მეიოზის ფაზები

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅მე-7კლასი
✅მეთოდი მოდელირება
✅ფილტვის მოდელი
ონლაინ გაკვეთილი

დისტანციური გაკვეთილი

დისტანციური გაკვეთილი
მე-10 კლასი
თემა: წრფივი ფუნქცი


დისტანციური გაკვეთილი

სივრცული ფიგურები

VII კლასში მათემატიკის მასწავლებელმა ჩაატარა გაკვეთილი თემაზე "სივრცული ფიგურები". მოსწავლეებმა კარგად გაიგეს გეომეტრიულ ფიგურათა განმარტება, წარმოდგენა და ამოცნობა, მათი სახეობების შედარება და კლასიფიცირება. მიზანი მიღწეული იქნა და მასწავლებელი შედეგზე გავიდა.


სივრცული ფიგურები

მამულს გული უპირველეს ყოვლისა

კონფერენცია თემაზე "მამულს გული უპირველეს ყოვლისა"


მამულს გული უპირველეს ყოვლისა

. dle .
ToP სიახლე
გამოკითხვა