ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი

✅საგანი: ინგლისური

✅თემა: Pronoun

✅ მე-11 კლასი

✅მასწავლებელი: ხატია ახალაძე

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი

✅თემა: მცენარეთა ქსოვილები

✅8 კლასი


ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅სკოლის Vlll კლასის მოსწავლეები აქტიურად ერთვებიან საგაკვეთილო პროცესში.🥰
✅გაკვეთილზე ჩართულობის ხარისხი კარგია .... მადლობა თითოეულ მოსწავლეს აქტიური ჩართულობისათვის.😍😍

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი აბოს წამება

✅გაკვეთილის თემა იოანე საბანისძის ,,აბოს წამება"
✅მასწავლებელი ნატო გვენეტაძე.
✅მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში ასრულებენ მითითებულ დავალებებს.

ონლაინ გაკვეთილი აბოს წამება

ონლაინ გაკვეთილი

✅მე-8 კლასი

✅თემა:Present simple and present continuous.

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი


ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅ბიოლოგია მე-9 კლასი
✅მიტოზის და მეიოზის ფაზები

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅მე-7კლასი
✅მეთოდი მოდელირება
✅ფილტვის მოდელი
ონლაინ გაკვეთილი

სკოლა xxi საუკუნის ადმინისტრაცია

✅ გაცნობებთ, რომ COVID - 19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო რეგულაციების გამო სკოლა XXI საუკუნე გადასულია ონლაინ სწავლების რეჟიმზე. სწავლება მიმდინარეობს ონლაინ სწავლების სხვადასხვა პლატფორმით: ZOOM, Google, Classroom, Mesenger-ის საშუალებით.
✅ მოსწავლეები ასრულებენ ე.წ. „კომპლექსურ დავალებებს, რომლებიც მოითხოვს შემოქმედებითი პროდუქტების შექმნას. მათი შესრულებისას ბავშვები ფიქრობენ, სახლის პირობებში სასიამოვნოდ აგრძელებენ ცოდნის გამოცდილების გამდიდრებას, იძენენ თვითრეალიზაციის გამოხატვის უნარ-ჩვევებს და მასწავლებლებისგან იღებენ უკუკავშირს.
✅ ონლაინ სწავლების დროს განსაკუთრებულად იგრძნობა მშობლების ჩართულობა და მხარდაჭერა, სკოლა მადლობას უხდის მშობლებს აქტიური ჩართულობისათვის😍😍


სკოლა xxi საუკუნის ადმინისტრაცია


დისტანციური გაკვეთილი

დისტანციური გაკვეთილი
მე-10 კლასი
თემა: წრფივი ფუნქცი


დისტანციური გაკვეთილი

სახელმძღვანელოების ნუსხა VII – XII კლასები

შპს სკოლა XXI საუკუნე
გრიფირებული


სახელმძღვანელოების ნუსხა VII – XII კლასები


[attachment=15]

. dle .