ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი ისტორია

✅კლასი: VIII
✅საგანი: ისტორია
✅მასწავლებელი: ქეთევან ლომიძე
✅თემა:რატომ მოხდა რეფორმაცია დასავლურ ეკლესიაში.
✅გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ გაანალიზება იმ პროცესებისა რომელმაც შეცვალა ევროპის საეკლესიო რუკა.
✅მოსწავლეებმა განმარტეს, რას ნიშნავს რეფორმაია და როგორ დაიწო იგი, რამ გნაპირობა რომის საეკლესიო მმართველობაში ცვლილებების აუცილებლობა, რამდენად მზად აღმოჩნდნენ პაპები ძალაუფლების დასათმობად. ისაუბრეს XVI ს-ში ერთიანი კათოლიკური ეკლესიის დაშლაზე და მარტინ ლუთერზე, რომლის ,,95 თეზისმა'' ევროპა ააფორიაქა.
საგანი ისტორია

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

✅VII კლასში ჩატარდა საინტერესო გაკვეთილი, სამოქალაქო განათლებაში
✅ მასწავლებელი: ქეთევან ლომიძე
✅გაკვეთილის თემა: ჯანსაღი ცხოვრების წესი
✅ მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული საგაკვეთილო პროცესში, ისაუბრეს, რატომ უნდა იზრუნოს ადამიანმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და რატომ მიიჩნევა პირადი ჰიგიენისთვის საჭირო ნივთები, პირველადი მოხმარების საგნებად. ჩამოაყალიბეს საკუთარი დღის რეჟიმი, შეადგინეს ჯანმრთელი ადამიანის პორტრეტი.

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

სიყვარულის დღე

✅კლასი VIII
✅საგანი:ქართული ენა
✅მასწავლებელი: ნ.გვენეტაძე
✅15 აპრილი სიყვარულის დღე

✅,,სიყვარულის დღე ყოველდღეა!!! ყოველდღე ადამიანებმა ერთმანეთს სითბო და სიყვარული უნდა აგრძნობინონ.სიყვარული მუდმივად ჩვენში უნდა იყოს...ყოველი დღე, წუთი, წამი სიყვარულით უნდა იყოს გაჯერებული ...." და მაინც.... შემოქმედებითად და ორიგინალურად აღნიშნეს ჩვენმა საამაყო მოსწავლეებმა . მათ მოიძიეს ინფორმაცია დაწესების ისტორიაზე , ამონარიდები სიყვარულის თემაზე , საყვარელი გამონათქვამებით და ფანტაზიით შექმნეს კედლის გაზეთი და ორიგინალურად წარმოადგინეს....
✅ნატო მასწავლებელმა მათ ეს გაკვეთილი აჩუქა სიყვარული გამოსავლენად და უსურვა გული სიყვარულით სავსე ჰქონოდეთ მუდმივად ,რომ შეიგრძნონ ბედნიერება...

სიყვარულის დღე

ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილი

✅VIII კლასი ,
✅ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთლი ,
✅მასწავლებელი:ნატო გვენეტაძე

,,მხოლოდ დედაენა არის ენა სულისა და გულისა, ყველა უცხო ენანი კი არიან ენანი მეხსიერებისანი ...ენა სულია ხალხისა ,ენის წართმევა სულის ხდაა...."
✅ჩვენმა ბავშვებმა გადაწყვიტეს რომ პატივი მიეგოთ დედაენის სიყვარულისათვის. მათ კარგად იციან, რომ დედაენა არის ის განძი,რომელიც ქართველ კაცს მთელი ცხოვრების მანძილზე მიჰყვება. მათ მოამზადეს პრეზენტაციები, შექმნეს კედლის გაზეთი, ისაუბრეს ენის მნიშვნელობაზე, წარმოადგინეს სხვადასხვა მოღვაწის გამონათქვამი დედაენისადმი. ამ ბავშვ ბავშვებმაც მცირე წვლილი შეიტანეს ამ ლამაზი დღის აღნიშვნაში.
ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილი

ღია გაკვეთილი მათემატიკაში

✅ ჩატარდა ღია გაკვეთილი მათემატიკაში , კლასი VIII ,
✅მასწავლებელი: ნ.დუშუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხის სინუსი, კოსინუსი , ტანგენსი . გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ტრიგონომეტრიული დამოკიდებულებების განსაზღვრა მართკუთხა სამკუთხედში
✅მოსწავლეებმა გაიხსენეს მიმდებარე და მოპირდაპირე კათეტები ჰიპოთენუზა,მართი და მახვილი კუთხეები, თანაფარდობა სამკუთხედის გვერდებს შორის.
✅ამოხსნეს ამოცანები და განსაზღვრეს მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხის სინუსი ,კოსინუსი ,შეასრულეს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური სამუშაო და წარმოადგინეს თავიანთი ნაშრომები
ღია გაკვეთილი მათემატიკაში

აგმოსფეროს დაბინძურება

✅IX კლასი .
✅მასწავლებელი : ხ.ქუქალია ,
✅გაკვეთილის თემა: ატმოსფეროს დაბინძურება ,
✅გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ატმოსფეროს დამაბინძურებელი ფაქტორების დახასიათება.
✅მოსწავლეებმა განსაზღვრეს ზოგადად ჰაერის დაბინძურების წყაროები, განსაზღვრეს რას ნიშნავს ბუნებრივი დაბინძურებები, ადამიანის ჩარევით გამოწვეული დაბინძურება, ადამიანის საქმიანობის შედეგად გამოწვეული დაბინძურებები .
განსაზღვრეს ბუნებრივი დაბინძურების წყაროები:ვულკანური ამოფრქვევა, ჭექა-ქუხილი , ადამიანის ჩარევით გამოწვეული დაბინძურებები,როგორიცაა:ფაბრიკა-ქარხნების,ავტომობილების გამონაბოლქვების,აირადი ნივთიერებების ამოფრქვევა, გაიმართა დისკუსია დაბინძურების აღმოფხვრის ხერხებზე ,წარმოადგინეს თავიანთი იდეები---მანქანების ახალი ტექნოლოგიების განვითარების,ფილტრების დაყენება და სხვ.
✅გაკვეთილს ესწრებოდა ნ. გოგოლაძე ...

აგმოსფეროს დაბინძურება

გაკვეთილი ქიმიაში

✅ X კლასში ჩატარდა საინტერესო გაკვეთილი ქიმიაში .
✅მასწავლებელი: ნანა მანაგაძე
✅თემა: ელემენტები გაკვეთილის მიზანი : ელემენტების როლი ატმოსფეროში ,მათი ფუნქციები და დანიშნულება
✅მოსწავლეებმა
წარმოადგინეს პროექტის პრეზენტაცია.
✅პროექტის ორგანიზატორი იყო ქეთი ურეკაძე .
მან მოიძია ინფორმაცია ატმოსფეროში ელემენტების როლზე .
✅პრეზენტაცია წარმოადგინეს ჯგუფებმა: 1--ნუცა ხუჯაძემ და გიორგი მახათაძემ წარმოადგინეს წყალბადი, 2--- ნინი ხურციძე და ოქროპირ ტყაბლაძე ----აზოტი და მისი ფუნქციები, 3---ნინო ხურციძე და დათო მახათაძე -- ნახშირბადი, 4---პერანიძე ხარება ---ჟაგბადი, გამოკვეთეს ფოტოსინთეზის მახასიათებლები, მისი როლი და მნიშვნელობა ატმოსფეროში

გაკვეთილი ქიმიაში

ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში

✅ Vlll კლასში ჩატარდა საინტერესო ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში ,
✅მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: ვაჭრობის სახეები და ფორმები
✅მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული საგაკვეთილო,პროცესში , ჩამოაყალიბეს საერთაშორისო ვაჭრობის სახეები, განასხვავეს ექსპორტი, იმპორტი, რეექსპორტი.
✅განასხვავეს სალდო- მათი ურთიერთკავშირი , გამოკვეთეს განვითარებული ქვეყნები, მათი მახასიათებლები. განასხვავეს საცალო---საბითუმო, საშინაო-- საგარეო ვაჭრობის განმასხვავებელი ნიშნები
✅გაიმართა დისკუსია აუქციონების, ბაზრობების, ფალსიფიცირებული საქონლის გასაღების და სხვ.შესახებ.
✅ისაუბრეს რა არის ბირჟა, საფონდო ბირჟა, ვინ არიან ბროკერები , რა როლს ასრულებენ ისინი ვაჭრობის სფეროში და ა.შ.
✅თითოეული მოსწავლე აქტიურადაა ჩართული საგაკვეთილო პროცესში.

ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში

გაკვეთილი მათემატიკაში

✅IX კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების გაკვეთილი მათემატიკაში თემაზე:,, ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა. " ✅მასწავლებელი: ნ.დუშუაშვილი.
✅მოსწავლეებმა გაიხსენეს წრფივ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ხერხები.
✅მოსწავლეებმა: თ.ხუჯაძემ, ნ.გუმბერიძემ ,ლ.კაპატაძემ შეადგინეს ამოცანები განტოლებათა სისტემების გამოყენებით,
✅გაკვეთილზე ჩართული იყვნენ ლ.რუხაძე და თ. ლაღაძე , მათ დამოუკიდებლად ამოხსნეს ამოცანები ორუცნობიან განტოლებათა სისტემების გამოყენებით . გაკვეთილი შეფასდა დადებითად.

გაკვეთილი მათემატიკაში

გაკვეთილი ქიმიაში

✅ IX კლასში ჩატარდა გაკვეთილი ქიმიაში თემაზე :,,წყალბადი და ენერგეტიკა"
✅მოსწავლეებმა საინტერესოდ წარმოადგინეს პრეზენტაციები და ისაუბრეს წყალბადური ენერგეტიკის დადებით და უარყოფით მხარეებზე,წყალბადის სახეებზე, გამოყენების არეალზე, საშიშროებებზე და ა.შ.
✅გაეცვნენ ,,პოლიმერებს", მათ შემადგენლობას ,მნიშვნელობებს ,დანიშნულებებს, გაიმართა მინიდისკუსია პოლიმერების გამოყენების სიხშირესა და არეალზე საყოფაცხოვრებო პირობებში. თემა იყო საინტერესო მოსწავლეთათვის. გაკვეთილზე შექმნილია მოსწავლეთათვის სააზროვნო, საპრეზენტაციო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშემწყობი, მამოტივირებელი გარემო.
✅ მასწავლებელი: ხათუნა ქუქალია

გაკვეთილი ქიმიაში

. dle .
ToP სიახლე