ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

აგმოსფეროს დაბინძურება

✅IX კლასი .
✅მასწავლებელი : ხ.ქუქალია ,
✅გაკვეთილის თემა: ატმოსფეროს დაბინძურება ,
✅გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ატმოსფეროს დამაბინძურებელი ფაქტორების დახასიათება.
✅მოსწავლეებმა განსაზღვრეს ზოგადად ჰაერის დაბინძურების წყაროები, განსაზღვრეს რას ნიშნავს ბუნებრივი დაბინძურებები, ადამიანის ჩარევით გამოწვეული დაბინძურება, ადამიანის საქმიანობის შედეგად გამოწვეული დაბინძურებები .
განსაზღვრეს ბუნებრივი დაბინძურების წყაროები:ვულკანური ამოფრქვევა, ჭექა-ქუხილი , ადამიანის ჩარევით გამოწვეული დაბინძურებები,როგორიცაა:ფაბრიკა-ქარხნების,ავტომობილების გამონაბოლქვების,აირადი ნივთიერებების ამოფრქვევა, გაიმართა დისკუსია დაბინძურების აღმოფხვრის ხერხებზე ,წარმოადგინეს თავიანთი იდეები---მანქანების ახალი ტექნოლოგიების განვითარების,ფილტრების დაყენება და სხვ.
✅გაკვეთილს ესწრებოდა ნ. გოგოლაძე ...

აგმოსფეროს დაბინძურება

გაკვეთილი ქიმიაში

✅ X კლასში ჩატარდა საინტერესო გაკვეთილი ქიმიაში .
✅მასწავლებელი: ნანა მანაგაძე
✅თემა: ელემენტები გაკვეთილის მიზანი : ელემენტების როლი ატმოსფეროში ,მათი ფუნქციები და დანიშნულება
✅მოსწავლეებმა
წარმოადგინეს პროექტის პრეზენტაცია.
✅პროექტის ორგანიზატორი იყო ქეთი ურეკაძე .
მან მოიძია ინფორმაცია ატმოსფეროში ელემენტების როლზე .
✅პრეზენტაცია წარმოადგინეს ჯგუფებმა: 1--ნუცა ხუჯაძემ და გიორგი მახათაძემ წარმოადგინეს წყალბადი, 2--- ნინი ხურციძე და ოქროპირ ტყაბლაძე ----აზოტი და მისი ფუნქციები, 3---ნინო ხურციძე და დათო მახათაძე -- ნახშირბადი, 4---პერანიძე ხარება ---ჟაგბადი, გამოკვეთეს ფოტოსინთეზის მახასიათებლები, მისი როლი და მნიშვნელობა ატმოსფეროში

გაკვეთილი ქიმიაში

ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში

✅ Vlll კლასში ჩატარდა საინტერესო ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში ,
✅მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: ვაჭრობის სახეები და ფორმები
✅მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული საგაკვეთილო,პროცესში , ჩამოაყალიბეს საერთაშორისო ვაჭრობის სახეები, განასხვავეს ექსპორტი, იმპორტი, რეექსპორტი.
✅განასხვავეს სალდო- მათი ურთიერთკავშირი , გამოკვეთეს განვითარებული ქვეყნები, მათი მახასიათებლები. განასხვავეს საცალო---საბითუმო, საშინაო-- საგარეო ვაჭრობის განმასხვავებელი ნიშნები
✅გაიმართა დისკუსია აუქციონების, ბაზრობების, ფალსიფიცირებული საქონლის გასაღების და სხვ.შესახებ.
✅ისაუბრეს რა არის ბირჟა, საფონდო ბირჟა, ვინ არიან ბროკერები , რა როლს ასრულებენ ისინი ვაჭრობის სფეროში და ა.შ.
✅თითოეული მოსწავლე აქტიურადაა ჩართული საგაკვეთილო პროცესში.

ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში

გაკვეთილი მათემატიკაში

✅IX კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების გაკვეთილი მათემატიკაში თემაზე:,, ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა. " ✅მასწავლებელი: ნ.დუშუაშვილი.
✅მოსწავლეებმა გაიხსენეს წრფივ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ხერხები.
✅მოსწავლეებმა: თ.ხუჯაძემ, ნ.გუმბერიძემ ,ლ.კაპატაძემ შეადგინეს ამოცანები განტოლებათა სისტემების გამოყენებით,
✅გაკვეთილზე ჩართული იყვნენ ლ.რუხაძე და თ. ლაღაძე , მათ დამოუკიდებლად ამოხსნეს ამოცანები ორუცნობიან განტოლებათა სისტემების გამოყენებით . გაკვეთილი შეფასდა დადებითად.

გაკვეთილი მათემატიკაში

გაკვეთილი ქიმიაში

✅ IX კლასში ჩატარდა გაკვეთილი ქიმიაში თემაზე :,,წყალბადი და ენერგეტიკა"
✅მოსწავლეებმა საინტერესოდ წარმოადგინეს პრეზენტაციები და ისაუბრეს წყალბადური ენერგეტიკის დადებით და უარყოფით მხარეებზე,წყალბადის სახეებზე, გამოყენების არეალზე, საშიშროებებზე და ა.შ.
✅გაეცვნენ ,,პოლიმერებს", მათ შემადგენლობას ,მნიშვნელობებს ,დანიშნულებებს, გაიმართა მინიდისკუსია პოლიმერების გამოყენების სიხშირესა და არეალზე საყოფაცხოვრებო პირობებში. თემა იყო საინტერესო მოსწავლეთათვის. გაკვეთილზე შექმნილია მოსწავლეთათვის სააზროვნო, საპრეზენტაციო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშემწყობი, მამოტივირებელი გარემო.
✅ მასწავლებელი: ხათუნა ქუქალია

გაკვეთილი ქიმიაში

სამოსი ისლამში

🔴19 მარტს Vlll კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების გაკვეთილი ისტორიაში
✅გაკვეთილის თემა:,,სამოსი ისლამში"
✅მასწავლებელი : ქეთევან ლომიძე
🔴მოსწავლეები დაყოფილი იყვნენ 3 ჯგუფად:
✅I ჯგუფის თემა: ,,შუა საუკუნეების სამოსი" წოდებრივი წარმომადგენლების განმასხვავებელი ნიშნებით ,,, თემაზე მუშაობდნენ : მარი ჭოხონელიძე,მარი ჟორჟოლაძე , ნიკოლოზ გურგუჩიანი,საბა ბურჯალიანი,
✅Il ჯგუფი:თემა ,,სამოსი ისლამში“ მუშაობდნენ ნატა ხურციძე, ანანო ურეკაძე, გივი ხურციძე,ანა ამბროლაძე
✅Ill ჯგუფი ,,სამოსი და თავისუფლება“ თანამედროვეობისმაგალითზე,მუშაობდნენ :ნინი გუმბერიძე, მარიამ ცერცვაძე, მარიამ ბოჭორიშვილი, ანრი გოგლიჩიძე , ლილე ცნობილაძე
სამოსი ისლამში

სტუმრად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

სტუმრად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. KIU
სტუმრად ქუთაისის საერთაშორისო  უნივერსიტეტში.

ჩვენი სკოლის აბიტურიენტებმა მიიღს მოწვევა ღია კარის დღესთან დაკავშირებით სადაც უნივერსიტეტმა ჩაატარა კამპუსის ტური ა/წ 29 მარტს.ჩვენი სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები გაეცვნენ უნივერსიტწტის მახასიათებლებს,დაათვალიერეს სასწავლო გარემო,ბიბლიოთეკა,აუდიტორიები, ლაბორატორიები,კაფესაცხოვრებელი კორპუსები,(game rooms,study rooms)
მოსწავლეები დაბრუნდნენ დადებითი შთაბეჭდილებებით

სტუმრად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

სტუმრად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. KIU
სტუმრად ქუთაისის საერთაშორისო  უნივერსიტეტში.

ჩვენი სკოლის აბიტურიენტებმა მიიღს მოწვევა ღია კარის დღესთან დაკავშირებით სადაც უნივერსიტეტმა ჩაატარა კამპუსის ტური ა/წ 29 მარტს.ჩვენი სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები გაეცვნენ უნივერსიტწტის მახასიათებლებს,დაათვალიერეს სასწავლო გარემო,ბიბლიოთეკა,აუდიტორიები, ლაბორატორიები,კაფესაცხოვრებელი კორპუსები,(game rooms,study rooms)
მოსწავლეები დაბრუნდნენ დადებითი შთაბეჭდილებებით

Covid 19

🔴თემა Covid 19
Vlll კლასის მოსწავლეებმა მოამზადეს საინტერესო პრეზენტაციები Covid 19-ის შესახებ,,მოიძიეს ინფორმაციები, სტატისტიკური ცნობები და მოსწავლეებსა და პედაგოგებს გააცნეს პრევენციული ღონისძიებების შესახებ თავიანთი შეხედულებები,
მოსწავლეებმა შეძლეს“სკოლის აუდიტორიისათვის წარმოედინათ ვირუსის მახასიათებლები, პრევენციული ღონისძიებები, უსაფრთხოების დაცვის წესები,სტატისტიკური მონაცემები
კედლის გაზეთის გაფორმებაზე მუშაობდნენ:ა.ველიაშვილი, ნ,ხურციძე, ა.ამბროლაძე, ნ,გურგუჩიანი, მ,ჭოხონელიძე, მ.ჟორჟოლაძე და სხვები,,პრეზენტაცია მოამზადეს ა.ურეკაძემ, მ.ცერცვაძემ,ს.ბურჯალიანმა, ლ. ცნობილაძემ, და სხვ.
✅მასწავლებელი ხათუნა
✅პროექტი დაგეგმა მოსწავლემ: გივი ხურციძემ
Covid 19

სწავლა განახლდა საკლასო ოთახებში

✅ქ. ქუთაისის შპს სკოლა XXI საუკუნე 15 თებერვლიდან წყვეტს დისტანციურ სწავლებას და სწავლას აგრძელებს საკლასო ოთახებში.

✅გთხოვთ დავიცვათ რეგულაციები. ყველა მოსწავლისთვის მასწავლებლისთვის , პერსონალსა და სკოლაში შემოსულ სტუმრისთვის სავალდებულოა ნიღბის ტარება.

✅ სკოლა ყოველნაირად მზად არის სწავლის საკლასო ოთახებში გაგრძელებისთვის. იმედი გვაქვს თქვენი მხარდაჭერის.

სწავლა განახლდა საკლასო ოთახებში


P.S. მოგვენატრეთ ძალიან ბავშვებო.❤😍

. dle .