ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅მე-7კლასი
✅მეთოდი მოდელირება
✅ფილტვის მოდელი
ონლაინ გაკვეთილი

სკოლა xxi საუკუნის ადმინისტრაცია

✅ გაცნობებთ, რომ COVID - 19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო რეგულაციების გამო სკოლა XXI საუკუნე გადასულია ონლაინ სწავლების რეჟიმზე. სწავლება მიმდინარეობს ონლაინ სწავლების სხვადასხვა პლატფორმით: ZOOM, Google, Classroom, Mesenger-ის საშუალებით.
✅ მოსწავლეები ასრულებენ ე.წ. „კომპლექსურ დავალებებს, რომლებიც მოითხოვს შემოქმედებითი პროდუქტების შექმნას. მათი შესრულებისას ბავშვები ფიქრობენ, სახლის პირობებში სასიამოვნოდ აგრძელებენ ცოდნის გამოცდილების გამდიდრებას, იძენენ თვითრეალიზაციის გამოხატვის უნარ-ჩვევებს და მასწავლებლებისგან იღებენ უკუკავშირს.
✅ ონლაინ სწავლების დროს განსაკუთრებულად იგრძნობა მშობლების ჩართულობა და მხარდაჭერა, სკოლა მადლობას უხდის მშობლებს აქტიური ჩართულობისათვის😍😍


სკოლა xxi საუკუნის ადმინისტრაცია


დისტანციური გაკვეთილი

დისტანციური გაკვეთილი
მე-10 კლასი
თემა: წრფივი ფუნქცი


დისტანციური გაკვეთილი

სახელმძღვანელოების ნუსხა VII – XII კლასები

შპს სკოლა XXI საუკუნე
გრიფირებული


სახელმძღვანელოების ნუსხა VII – XII კლასები


1481031628_saxelmdzgvaneloebi.pdf [126.76 Kb] (გადმოწერა: 9)

სახელმძღვანელოების ნუსხა VII – XII კლასები

შპს სკოლა XXI საუკუნე
გრიფირებული


სახელმძღვანელოების ნუსხა VII – XII კლასები


1481031628_saxelmdzgvaneloebi.pdf [126.76 Kb] (გადმოწერა: 9)

სივრცული ფიგურები

VII კლასში მათემატიკის მასწავლებელმა ჩაატარა გაკვეთილი თემაზე "სივრცული ფიგურები". მოსწავლეებმა კარგად გაიგეს გეომეტრიულ ფიგურათა განმარტება, წარმოდგენა და ამოცნობა, მათი სახეობების შედარება და კლასიფიცირება. მიზანი მიღწეული იქნა და მასწავლებელი შედეგზე გავიდა.


სივრცული ფიგურები

მამულს გული უპირველეს ყოვლისა

კონფერენცია თემაზე "მამულს გული უპირველეს ყოვლისა"


მამულს გული უპირველეს ყოვლისა

. dle .