ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

სივრცული ფიგურები

VII კლასში მათემატიკის მასწავლებელმა ჩაატარა გაკვეთილი თემაზე "სივრცული ფიგურები". მოსწავლეებმა კარგად გაიგეს გეომეტრიულ ფიგურათა განმარტება, წარმოდგენა და ამოცნობა, მათი სახეობების შედარება და კლასიფიცირება. მიზანი მიღწეული იქნა და მასწავლებელი შედეგზე გავიდა.


სივრცული ფიგურები

მამულს გული უპირველეს ყოვლისა

კონფერენცია თემაზე "მამულს გული უპირველეს ყოვლისა"


მამულს გული უპირველეს ყოვლისა

ToP სიახლე
გამოკითხვა