ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

2020-2021 სასწავლო წლის სამოქმედო გეგმა


ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅საგანი: ქართული ლიტერატურა
✅კლასი: მე-7
✅მასწავლებელი: თამარ ჭელიშვილი

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅მე-11 კლასი
✅საგანი : ინგლისური
✅თემა : Present Continuous
✅მასწავლებელი: ხატია ახალაძე

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅მე-7 კლასი
✅ინგლისური ენის გაკვეთილი
✅თემა: past simple
✅მასწავლებელი: ესმა გოგისვანიძე

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅საგანი: ინგლისური ენა
✅მასწაველებელი : ხატია ახალაძე
✅მე-10 კლასი
✅გაკვეთილის თემა : Ancient Treasure

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი

✅საგანი: ინგლისური

✅თემა: Pronoun

✅ მე-11 კლასი

✅მასწავლებელი: ხატია ახალაძე

ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი

✅სკოლის Vlll კლასის მოსწავლეები აქტიურად ერთვებიან საგაკვეთილო პროცესში.🥰
✅გაკვეთილზე ჩართულობის ხარისხი კარგია .... მადლობა თითოეულ მოსწავლეს აქტიური ჩართულობისათვის.😍😍

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი

ონლაინ გაკვეთილი აბოს წამება

✅გაკვეთილის თემა იოანე საბანისძის ,,აბოს წამება"
✅მასწავლებელი ნატო გვენეტაძე.
✅მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში ასრულებენ მითითებულ დავალებებს.

ონლაინ გაკვეთილი აბოს წამება

ონლაინ გაკვეთილი

✅მე-8 კლასი

✅თემა:Present simple and present continuous.

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი


ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅ბიოლოგია მე-9 კლასი
✅მიტოზის და მეიოზის ფაზები

ონლაინ გაკვეთილი

. dle .