ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

Covid 19

🔴თემა Covid 19
Vlll კლასის მოსწავლეებმა მოამზადეს საინტერესო პრეზენტაციები Covid 19-ის შესახებ,,მოიძიეს ინფორმაციები, სტატისტიკური ცნობები და მოსწავლეებსა და პედაგოგებს გააცნეს პრევენციული ღონისძიებების შესახებ თავიანთი შეხედულებები,
მოსწავლეებმა შეძლეს“სკოლის აუდიტორიისათვის წარმოედინათ ვირუსის მახასიათებლები, პრევენციული ღონისძიებები, უსაფრთხოების დაცვის წესები,სტატისტიკური მონაცემები
კედლის გაზეთის გაფორმებაზე მუშაობდნენ:ა.ველიაშვილი, ნ,ხურციძე, ა.ამბროლაძე, ნ,გურგუჩიანი, მ,ჭოხონელიძე, მ.ჟორჟოლაძე და სხვები,,პრეზენტაცია მოამზადეს ა.ურეკაძემ, მ.ცერცვაძემ,ს.ბურჯალიანმა, ლ. ცნობილაძემ, და სხვ.
✅მასწავლებელი ხათუნა
✅პროექტი დაგეგმა მოსწავლემ: გივი ხურციძემ
Covid 19