ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

გაკვეთილი ქიმიაში

✅ IX კლასში ჩატარდა გაკვეთილი ქიმიაში თემაზე :,,წყალბადი და ენერგეტიკა"
✅მოსწავლეებმა საინტერესოდ წარმოადგინეს პრეზენტაციები და ისაუბრეს წყალბადური ენერგეტიკის დადებით და უარყოფით მხარეებზე,წყალბადის სახეებზე, გამოყენების არეალზე, საშიშროებებზე და ა.შ.
✅გაეცვნენ ,,პოლიმერებს", მათ შემადგენლობას ,მნიშვნელობებს ,დანიშნულებებს, გაიმართა მინიდისკუსია პოლიმერების გამოყენების სიხშირესა და არეალზე საყოფაცხოვრებო პირობებში. თემა იყო საინტერესო მოსწავლეთათვის. გაკვეთილზე შექმნილია მოსწავლეთათვის სააზროვნო, საპრეზენტაციო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის ხელშემწყობი, მამოტივირებელი გარემო.
✅ მასწავლებელი: ხათუნა ქუქალია

გაკვეთილი ქიმიაში