ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

გაკვეთილი მათემატიკაში

✅IX კლასში ჩატარდა შიდა დაკვირვების გაკვეთილი მათემატიკაში თემაზე:,, ორუცნობიან განტოლებათა სისტემა. " ✅მასწავლებელი: ნ.დუშუაშვილი.
✅მოსწავლეებმა გაიხსენეს წრფივ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის ხერხები.
✅მოსწავლეებმა: თ.ხუჯაძემ, ნ.გუმბერიძემ ,ლ.კაპატაძემ შეადგინეს ამოცანები განტოლებათა სისტემების გამოყენებით,
✅გაკვეთილზე ჩართული იყვნენ ლ.რუხაძე და თ. ლაღაძე , მათ დამოუკიდებლად ამოხსნეს ამოცანები ორუცნობიან განტოლებათა სისტემების გამოყენებით . გაკვეთილი შეფასდა დადებითად.

გაკვეთილი მათემატიკაში