ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში

✅ Vlll კლასში ჩატარდა საინტერესო ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში ,
✅მასწავლებელი: ნინო ფაჩუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: ვაჭრობის სახეები და ფორმები
✅მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული საგაკვეთილო,პროცესში , ჩამოაყალიბეს საერთაშორისო ვაჭრობის სახეები, განასხვავეს ექსპორტი, იმპორტი, რეექსპორტი.
✅განასხვავეს სალდო- მათი ურთიერთკავშირი , გამოკვეთეს განვითარებული ქვეყნები, მათი მახასიათებლები. განასხვავეს საცალო---საბითუმო, საშინაო-- საგარეო ვაჭრობის განმასხვავებელი ნიშნები
✅გაიმართა დისკუსია აუქციონების, ბაზრობების, ფალსიფიცირებული საქონლის გასაღების და სხვ.შესახებ.
✅ისაუბრეს რა არის ბირჟა, საფონდო ბირჟა, ვინ არიან ბროკერები , რა როლს ასრულებენ ისინი ვაჭრობის სფეროში და ა.შ.
✅თითოეული მოსწავლე აქტიურადაა ჩართული საგაკვეთილო პროცესში.

ღია გაკვეთილი გეოგრაფიაში