ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

გაკვეთილი ქიმიაში

✅ X კლასში ჩატარდა საინტერესო გაკვეთილი ქიმიაში .
✅მასწავლებელი: ნანა მანაგაძე
✅თემა: ელემენტები გაკვეთილის მიზანი : ელემენტების როლი ატმოსფეროში ,მათი ფუნქციები და დანიშნულება
✅მოსწავლეებმა
წარმოადგინეს პროექტის პრეზენტაცია.
✅პროექტის ორგანიზატორი იყო ქეთი ურეკაძე .
მან მოიძია ინფორმაცია ატმოსფეროში ელემენტების როლზე .
✅პრეზენტაცია წარმოადგინეს ჯგუფებმა: 1--ნუცა ხუჯაძემ და გიორგი მახათაძემ წარმოადგინეს წყალბადი, 2--- ნინი ხურციძე და ოქროპირ ტყაბლაძე ----აზოტი და მისი ფუნქციები, 3---ნინო ხურციძე და დათო მახათაძე -- ნახშირბადი, 4---პერანიძე ხარება ---ჟაგბადი, გამოკვეთეს ფოტოსინთეზის მახასიათებლები, მისი როლი და მნიშვნელობა ატმოსფეროში

გაკვეთილი ქიმიაში