ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

აგმოსფეროს დაბინძურება

✅IX კლასი .
✅მასწავლებელი : ხ.ქუქალია ,
✅გაკვეთილის თემა: ატმოსფეროს დაბინძურება ,
✅გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ატმოსფეროს დამაბინძურებელი ფაქტორების დახასიათება.
✅მოსწავლეებმა განსაზღვრეს ზოგადად ჰაერის დაბინძურების წყაროები, განსაზღვრეს რას ნიშნავს ბუნებრივი დაბინძურებები, ადამიანის ჩარევით გამოწვეული დაბინძურება, ადამიანის საქმიანობის შედეგად გამოწვეული დაბინძურებები .
განსაზღვრეს ბუნებრივი დაბინძურების წყაროები:ვულკანური ამოფრქვევა, ჭექა-ქუხილი , ადამიანის ჩარევით გამოწვეული დაბინძურებები,როგორიცაა:ფაბრიკა-ქარხნების,ავტომობილების გამონაბოლქვების,აირადი ნივთიერებების ამოფრქვევა, გაიმართა დისკუსია დაბინძურების აღმოფხვრის ხერხებზე ,წარმოადგინეს თავიანთი იდეები---მანქანების ახალი ტექნოლოგიების განვითარების,ფილტრების დაყენება და სხვ.
✅გაკვეთილს ესწრებოდა ნ. გოგოლაძე ...

აგმოსფეროს დაბინძურება