ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ღია გაკვეთილი მათემატიკაში

✅ ჩატარდა ღია გაკვეთილი მათემატიკაში , კლასი VIII ,
✅მასწავლებელი: ნ.დუშუაშვილი
✅გაკვეთილის თემა: მართკუთხა სამკუთხედის მახვილი კუთხის სინუსი, კოსინუსი , ტანგენსი . გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეძლონ ტრიგონომეტრიული დამოკიდებულებების განსაზღვრა მართკუთხა სამკუთხედში
✅მოსწავლეებმა გაიხსენეს მიმდებარე და მოპირდაპირე კათეტები ჰიპოთენუზა,მართი და მახვილი კუთხეები, თანაფარდობა სამკუთხედის გვერდებს შორის.
✅ამოხსნეს ამოცანები და განსაზღვრეს მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხის სინუსი ,კოსინუსი ,შეასრულეს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური სამუშაო და წარმოადგინეს თავიანთი ნაშრომები
ღია გაკვეთილი მათემატიკაში
---