ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ჯანსაღი ცხოვრების წესი

✅VII კლასში ჩატარდა საინტერესო გაკვეთილი, სამოქალაქო განათლებაში
✅ მასწავლებელი: ქეთევან ლომიძე
✅გაკვეთილის თემა: ჯანსაღი ცხოვრების წესი
✅ მოსწავლეები აქტიურად იყვნენ ჩართული საგაკვეთილო პროცესში, ისაუბრეს, რატომ უნდა იზრუნოს ადამიანმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე და რატომ მიიჩნევა პირადი ჰიგიენისთვის საჭირო ნივთები, პირველადი მოხმარების საგნებად. ჩამოაყალიბეს საკუთარი დღის რეჟიმი, შეადგინეს ჯანმრთელი ადამიანის პორტრეტი.

ჯანსაღი ცხოვრების წესი