ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

შ.პ.ს სკოლა XXI საუკუნე

შ.პ.ს სკოლა XXI საუკუნე
✅ ქ.ქუთაისის შპს სკოლა XXI საუკუნეში სწავლა-სწავლება მიმდინარეობს დასწრებული რეჟიმით , რეგულაციების სრული დაცვით.
✅შემუშავებულია პანდემიის პირობებში საგანგებო სიტუაციაში სამოქმედო გეგმა. პერსონალისა და მოსწავლეთათვის ცნობილია ზოგადირეკომენდაციები, სკოლის საერთო სივრცეებში გადაადგილების წესები.
✅მოსწავლეებმა იციან საკუთარი ვალდებულებები (ჰიგიენის წესები).მშობელთათვის/კანონიერი წარმომადგენლებისთვის ცნობილია ვალდებულებები.
✅სკოლა უზრუნველყოფილია საკმარისი რაოდენობის სათანადო ინვენტარით. განთავსებულია პრევენციული ღონისძიებების განაცხადები, დეზობარიერი სათანადო ნიშნებით.სკოლას აქვს ჟურნალი, რომელშიც აღირიცხება სკოლაში შემომსვლელ ვიზიტორთა შესახებ ინფორმაცია .
✅შემოსასვლელთან ხორციელდება თერმოსკრინინგი ნებისმიერ შემომსველ პირთათვის. მოწყობილია მოსაცდელი სივრცე - ოპტიმალური ბუნებრივი ვენტილაციით . სკოლის შესასვლელშივე( და არა მხოლოდ) განთავსებულია ხელის დეზინფექციისთვის საჭირო ანტისეპტიკური საშუალებები.
✅ნებისმიერი პირის შესვლა სკოლაში სავალდებულოა პირბადით, სკოლა უზრუნველყოფილია ხელის ჰიგიენის გამართული საშუალებებით.სკოლაში სწავლება ფუნქციონირებს ერთი ცვლით, გაკვეთილის ხანგრძლივობა 45 წუთი. სასკოლო სივრცე ყოველი სასწავლო დღის შემდეგ მუშავდება სველი წესით .
შ.პ.ს სკოლა XXI საუკუნე
შ.პ.ს სკოლა XXI საუკუნე