ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ღია გაკვეთილი

✅მე-8 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი ბიოლოგიაში
✅თემა:საყრდენ -მამოძრავენელი სისტემა
მიზანი:მოსწავლეებმა შეძლონ ძვლების ამოცნობა,ფუნქციები და გამოიყენონ მათი ცოდნა პირველადი მოტეხილობების დროს დასახმარებლად
✅პედაგოგი თამარ გვასალია
გაკვეთილი ჩატარდა ძალიან პოზიტიურად და სახალისოდ.
მოსწავლეებმა პლასტელინთ ააგეს ჩონჩხის მოდელი გააცნეს ერთმანეთს და აუდიტორიას თუ როგორ უნდა აღმოუჩინონ პირველადი დახმარება სხვადასხვა მოტეხილობების დროს.
ღია გაკვეთილი