ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

სკოლა XXI საუკუნე

✅ შპს სკოლა XXI საუკუნის პედაგოგები აქტიურად არიან ჩართული მასწვლებელთა პროფესიული განვითარების მიზნით შექმნილ საგნობრივ ტრენინგებში.
✅სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ნატო გვენეტაძე უშუალოდ მონაწილეობდა საგნობრივ ტრენინგში უფროსი მასწავლებლებისათვის კარიერული და პროფესიული წინსვლის მიზნით . ✅ტრენინგზე განიხილეს საბაზო და საშუალო საფეხურების თემატური რგოლი , ლიტერატურული მიმდინარეობები , წარმომადგენლების შემოქმედება , მახასიათებლები , პარალელები მსოფლიო ლიტერატურაში , ხელოვნებასა და ფერწერაში .
✅ტრენინგის მიზანი იყო თემატური კავშირი ესგ-ის მოთხოვნებთან , სამიზნე ცნებების გამოკვეთა , დამუშავება თემატურ კონტექსტში ( ცნება- მიზანი -თემა - საშუალება ) ტაქსონომიურად საფეხურის შედეგის თანასწორი ერთეულების გამოკვეთა , როგორ მოვარგოთ კომპლექსურ დავალებებს.
✅ტრენინგზე მიწოდებული ინფორმაცია და შეძენილი უნარ -ჩვევები იძლევა იმის საშუალებას,რომ მიღებული ცოდნა გამოიყენოს პრაქტიკაში და დაეხმაროს პროფესიულ საქმიანობაში .
სკოლა XXI საუკუნე
სკოლა XXI საუკუნე