ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი გეოგრაფია

დღეს მე-9 კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი(კომპლექსური დავალება) გეოგრაფიაში.
✅მასწავლებელი:ნინო ფაჩუაშვილი.
✅სამიზნე ცნება:,,მოსახლეობა და მეურნეობა"
✅საკითხი: ჭიათურის მანგანუმის SWOT ანალიზი.
✅ბავშვებმა მოირგეს მსხვილი ინვესტორის ეკონომიკური მრჩევლის როლი და შეაფასეს მანგანუმის საბადოს ეკონომიკური რისკები და წარმოადგინეს SWOT ანალიზის სახით,ასევე გაითვალისწინეს შემდეგი საკვანძო საკითხები:ჭიათურის მანგანუმის საწარმოს სამომავლო პერსპექტივები:
✅ჭიათურის ბუნებრივი პირობები--ადგილობრივი მოსახლეობა-მეურნეობა-ყრთიერთკავშირი.✅ადგილობრივი მოსახლეობის მაჩვენებლების ცვალებადობოს მიზეზები და შედეგები.მადლობა საინტერესო და შემეცნებით გაკვეთილისთვის.საგანი გეოგრაფია