ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

შპს სკოლა XXI საუკუნე

✅შპს სკოლა XXI საუკუნის პედაგოგები აქტიურად ჩაერთვნენ ზოგადი განათლების რეფორმების მიზნით შემუშავებული ახალი სკოლის მოდელის პროექტის დანერგვის პროცესში .
✅სკოლის ყველა მასწავლებელი ინფორმირებულია ვებინარებისა და საგანმანათლებლო სემინარების, ტრენინგების ჩატარების განრიგით. დასწრება თავისუფალია თიმსის და Facebook ჯგუფების საშუალებებით . ✅სისტემატურად მიმდინარეობს მესამე თაობის ესგ-ის დანერგვაზე ორიენტირებული აქტივობები , კომპლექსური დავალებების განხილვა საგნობრივი სპეციფიკებიდან გამომდინარე , ონლაინ სემინარები თემატურია , სემინარებზე ხერხდება აქტივობებისას კითხვა-პასუხის რეჟიმით ჩართვაც , რაც იძლევა უშუალო ჩართულობის საშუალებას პროცესში .
შპს სკოლა XXI საუკუნე
ToP სიახლე
გამოკითხვა