ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

პერსონალი

✅ მოგეხსენებათ ,რომ შპს სკოლა XXI საუკუნის პედაგოგები აქტიურად არიან ჩართული 29/XI- დან მიმდინარე ტრენინგებში .
✅ჩატარდა Facebook ლაივები და ვებინარები , საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით.
✅საბუნებისმეტყველო კათედრის საგნობრივი ჯგუფის წევრები : თ. გვასალია, ხ. ქუქალია, ნ.გოგოლაძე , ნ. მანაგაძე , ი. გიორგაძე პროფესიული განვითარების მიზნით დაესწრენ ვებინარებს, სადაც განიხილეს ესგ-ის პრიორიტეტული დანერგვის მექანიზმები - თემატური მატრიცების შემუშავების ა და კომპლექსური დავალებების შექმნის პრინციპები .
✅ განხილულ იქნა შემდეგი თემები : ,ბიოლოგია ,,საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა“ , დედამიწა და გარესამყარო “ ფიზიკა- ,,თანაბარი და არათანაბარი მოძრაობა“ , ქიმია თემა :,,ნივთიერებათა მრავალფეროვნება“ , ზოგადად განიხილეს მესამე თაობის ესგ და მისი,პრაქტიკაში დანერგვის გზები ... ვებინარები და სემინარები იყო მრავალფეროვანი , ინფორმაციულად და შინაარსობრივად საინტერესო, რაც ქმნის წინაპირობას კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარების, პრობლემების გადასაჭრელი გზების ძიებისა და პროფესიული განვითარების მიზნით .
პერსონალი
ToP სიახლე
გამოკითხვა