ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი გეოგრაფია

საგანი გეოგრაფია
✅ IX კლასი
✅საგანი : გეოგრაფია ,
✅მასწავლებელი : ნ.ფაჩუაშვილი, 😊 ✅მრავალფეროვანი და აქტივობებითდატვირთული გაკვეთილი ჩატარდა IX კლასში, გეოგრაფიაში. გაკვეთილის თემა : რიონი , მოსწავლეებმა ისაუბრეს მდინარე რიონის მახასიათებლებზე, განსაზღვრეს მდინარე რიონის როლი ქუთაისის ისტორიულ წარსულში და დღევანდელ დღეს. რა რესურსების მატარებელია , ისაუბრეს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე,ანთროპოგენურ ზემოქმედებაზე, აქტიურად ჩაერთვნენ ახალ თემატიკაშიც: სფაგნუმიანი ჭაობები -რამსარის კონვენცია . დააკავშირეს ახალი მასალა წინარე ცოდნასთან , თუ -- რა არის ჭაობი, როგორი ჭაობები არსებობს, რა ფაქტორების ზეგავლენით ყალიბდება ჭაობები , სად წარმოიქმნება ჭაობები და რას ნიშნავს ბიომრავალფეროვნება?. ისაუბრეს რამსარის კონვენციაზე-შეთანხმების გადაწყვეტაზე, გაარჩიეს ჭაობები, ჭანჭრობები, ტორფიანი ტერიტორიები, ისაუბრეს კონვენციის ხელმომწერი მხარეების ვალდებულებებზე, სპეციფიკურ მოთხოვნებზე და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ტერიტორია, რომ გახდეს რამსარის საიტი. გამოკვეთეს როლი, რომ ეს ტერიტორიები დაცული იქნას იუნესკოს ეგიდით და ეს პირველი შემთხვევა იქნება საქართველოში.
ToP სიახლე
გამოკითხვა