ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი ისტორია

✅VIII კლასი
✅ საგანი:ისტორია
✅მასწავლებელი : ქ.ლომიძე, ✅გაკვეთილის თემა: როგორ გაერთიანდა საქართველო ბაგრატ III-ის მეფობის დროს? გაკვეთილის მიზანი : რა გარემოებები განაპირობებდა სამეფო-სამთავროების სწრაფვას გაერთიანებისაკენ და რა აფერხებდა მას . ☺️ მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართული საგაკვეთილო პროცესში , მათ ჩამოაყალიბეს IX- X საუკუნეებში ცალკეული სამეფო-სამთავროების ურთიერთობის შესახებ ინფორმაცია . იოანე მარუშისძის იდეაზე , დავით კურაპალატის როლზე, ფუნქციაზე. დავით კურაპალატის მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე. როგორ გახდა ქართლი სამეფო ცენტრი-მთავარსარდლის საგამგებლო ტერიტორია და საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო.☺️ მოსწავლეებმა ჩამოაყალიბეს ინფორმაცია როგორ დასრულდა ბრძოლა ერთიანობისთვის და ვინ იყო გაერთიანებული საქართველოს პირველი მეფე .საგანი ისტორია
ToP სიახლე
გამოკითხვა