ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი ბიოლოგია

✅VII კლასი
✅საგანი ბიოლოგია
✅თემა უჯრედი
✅მასწავლებელი თამარ გვასალია
✅მოსწავლეებმა შეისწავლეს უჯრედის აღმოჩენა ,აგებულება მისი როლი ,ილუსტრაციაზე ამოიცნეს თითოეული უჯრედის ორგანოიდი ,გაარჩიოს და შეადარეს ერთმანეთს მცენარეული და ცხოველური უჯრედი.შექმნეს მცენარეული და ცხოველური უჯრედის მოდელი .
გაკვეთილი მოსწავლეთათვის საინტერესო ,პოზიტიური და სახალისო იყო.
საგანი ბიოლოგია
ToP სიახლე
გამოკითხვა