ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი გეოგრაფია

✅კლასი -X ,
✅საგანი-გეოგრაფია,
✅მასწავლებელი : ნ. ფაჩუაშვილი ✅საინტერესო გაკვეთილი ჩატარდა გეოგრაფიაში თემაზე : წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო მოძრაობა. მოსწავლეებმა ისაუბრეს საერთაშორისო მოძრაობის მოღვაწეობის ძირითად პრინციპებზე. ჩამოაყალიბების მოტივებზე, კონვენციაზე.სიმბოლოდ შერჩეული ნიშნის იდეაზე.კომიტეტის ემბლემის მნიშვნელობაზე და საქართველოს ჩართულობაზე ამ პროცესში. ორგანიზაციის მიერ საქართველოს მოსახლეობისათვის გაწეულ შრომაზე. ☺️ ასახსნელი მასალის თემა : ოლიმპიური კომიტეტი. გონებრივი იერიშით გამოიკვეთა, რომ მოსწავლეები მრავალფეროვან წინარე ცოდნას ფლობენ ოლიმპიადებზე, ოლიმპიურ თამაშებზე , მონაწილე სახელგანთქმულ სპორტსმენებზე , ჩატარების სეზონებზე .
მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვნენ გაკვეთილის ახსნის პროცესშიც და გამოკვეთეს რა ძირითადი კომიტეტებისგან შედგება ეს ორგანიზაცია.რა ფუნქცია აქვს ანტიდოპინგურ კომიტეტს და რას არეგულირებს ის, ასევე რას გამოხატავს ოლიმპიური კომიტეტის ემბლემა და რა დანიშნულება აქვს ოლიმპიური რგოლების ფერებს
საგანი გეოგრაფია
ToP სიახლე
გამოკითხვა