ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ღია გაკვეთილი

ღია გაკვეთილი ✅დღეს მერვე კლასში ჩატარდა ღია გაკვეთილი(კომპლექსური დავალება)გეოგრაფიაში. ✅მასწავლებელი:ნინო ფაჩუაშვილი. ✅სამიზნე ცნება:გეოგრაფიული კვლევა და ანალიზი,გეოგრაფიული მოვლენა,გეოგრაფიული პროცესი:მოსახლეობა და მეურნეობა. ✅ბავშვებმა წარმოიდგინეს,რომ მუშაობენ გამომცემლობაში მხატვარ-ილუსტრატორად და რედაქტორმა დაავალა კომიქსის შექმნა მოსწავლეებისთვისთემაზე"კოლუმბამდელი ცივივილიზაციები და კონკისტადორები".მათ შექმნეს კომიქსი და ხაზგასმით წარნოაჩინეს: კონკისტადორების როლი და გავლენა სამხრეთ ამერიკის მოსახლეობაზე.მოგზაურობის და მკვლევრების შედეგები და მნიშვნელობა კონტინენტის ათვისება/განვითარებაში ბავშვებმა გაასიტყვეს კვლევის პროცესი. კომიქსის შექმნისას გამოიყენეს მათ მიერ შექმნილი ნახატები და წარმოაჩინეს რა ეტაპები გაიარეს დავალების მომზადების დროს,მადლობა მათ საინტერესო გაკვეთილისთვის.
ToP სიახლე
გამოკითხვა