ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

საგანი ბიოლოგია

საგანი ბიოლოგია
✅კლასი: მე-9
✅საგანი: ბიოლოგია
✅ მასწავლებელი: ხათუნა ქუქალია
✅თემა: ენდოკრინული სისტემა
ToP სიახლე
გამოკითხვა