ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

VII კლასი

PSX-20220215-135059

✅კლასი VII ,
✅საგანი გეოგრაფია ,
✅მასწავლებელი : ნინო ფაჩუაშვილი , ✅გაკვეთილის თემა:ბუნება საფრთხეშია , მოსწავლეებმა ისაუბრეს კლიმატურ პირობებზე , კლიმატურ ცვლილებებზე , ენერგიულ წონასწორობაზე და ადამიანის საქმიანობის გააქტიურებაზე ატმოსფეროში . შეასრულეს პრაქტიკული სამუშაო:სათბური აირების ზემოქმედება დედამიწის ტემპერატურაზე , კლიმატური სისტემას გადაწყობაზე. ბუნების რაციონალურ და არარაციონალურ გამოყენებაზე . გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ჩართულ მსოფლიოს ქვეყნების ჩართულობაზე და პასუხისმგებლობის გადანაწილებაზე