ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

vii-viii კლასი

✅საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა
✅კლასი: მე-7; მე-8
✅მასწავლებელი: ნატო გვენეტაძე
✅დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა ღია გაკვეთილი ქართულ ენაში, მათ პრეზენტაცია წარადგინეს დედაენის დღესთან დაკავშირებით და ისაუბრეს გამოჩენილი ქართველი მწერლების ბიოგრაფიებზე. გაკვეთილის მიზანი იყო, ბავშვები გაცნობოდნენ ქართული ენის ისტორიას, მის წარმოშვებასა და განვითარებას, ამავდროულად განეხილათ განვლილ მასალაში შესწავლილი მწერლები.📖

PSX-20220415-110952