ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

პრეზენტაცია

PSX-20220607-115012
✅პრეზენტაცია წარმოადგინეს მე-10 კლასის მოსწავლეებმა.
✅თემა: "ქიმიური დაბინძურებით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემები."
✅მასწავლებელი:ნანა მანაგაძე.
✅პრეზენტაციაზე მოსწავლეებმა ისაუბრეს ეკოლოგიური პრობლემების გამომწვევ მოზეზებზე და გადაჭრის ხერხებზე და გამოკვეთეს შემდეგი საკითხები.
1.სათბურის ეფექტი- რაც შეიძლება გამოიწვიოს ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის მაღალმა მაჩვენებელმა,რაც იწვევს პლანეტის სითბური ბალანსის დარღვევას. ასევე ჟანგბადის შემცირებას და სწორედ ამას მოყვება გლობალური დათბობა. 2. ოზონის შრის გამოფიტვა,რომელიც მწვავე ეკოლოგიური პრობლემაა ქიმიური დაბინძურებიდან.საშიშია ჰალოგენების შემცველი ორგანული ნაერთებით გამოწვეული დაბინძურება.
3.მჟავა წვიმები-უმწვავესი ეკოლოგიური პრობლების წარმოქმნის ძირითადი წყარო არის წიაღისეული საწვავის გამოყენება -ავტომობილებისა და თბოელექტროსადგურები. 4. პოლიეთილენი-რომელიც ასევე ეკოლოგიურ პრობლემას წარმოადგენს დღეს-დღეობით დედამიწაზე. ✅ბოლოს ბავშვებმა გააკეთეს საბოლოო დასკვნა იმის შესახებ,თუ რა უნდა გავაკეთოთ ამ პრობლემის გადასაჭრელად.მოაწყვეს დისკუსია,გაცვალეს აზრები და საბოლოოდ მიიღეს გადაწყვეტილება,რომ საკუთარი წვლილიც შეიტანონ ბუნების დაცვაში. დაამზადეს ბანერები და მიუთითეს ეკოლოგიური პრობლემების უარყოფითი შედეგები.