ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ინგლისური

PSX-20220607-120935

✅საგანი:ინგლისური
✅კლასი: XI
✅მასწავლებელი :ხატია ახალაძე
✅XI კლასში ჩატარდა შემაჯამებელი პრეზენტაცია მოსწავლეებისათვის საინტერესო თემატიკაზე.
✅თანამედროვე ცხოვრების მოთხოვნიდან გამომდინარე , ადამიანებს მუდმივად უწევთ აუდიტორიის წინაშე წარდგენა და საკუთარი თავის წარმოჩენა , ჩვენი მიზანია სასკოლო ასაკიდანვე განუვითაროთ ბავშვებს ეს უნარ-ჩვევები , რათა მომავალში მათ კარგ ორატორებად ჩამოყალიბებას შევუწყოთ ხელი