ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ონლაინ გაკვეთილი

✅ონლაინ გაკვეთილი
✅მე-7კლასი
✅მეთოდი მოდელირება
✅ფილტვის მოდელი
ონლაინ გაკვეთილი