ბიბლიოთეკა
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი

ონლაინ გაკვეთილი

✅მე-8 კლასი

✅თემა:Present simple and present continuous.

ონლაინ გაკვეთილი
ონლაინ გაკვეთილი